info

Sint Thomasluiden

Van 21 december tot 1 januari worden de klokken geluid. Het Sint Thomasluiden, om de boze geesten te verjagen, vindt plaats in de periode wanneer de dagen het kortst zijn. Dit oude gebruik wordt nog in slechts twee plaatsen in Friesland in ere gehouden en wel in Katlijk en in het naburige Oudehorne. Het is nu vooral een aardig volksgebruik, waarbij het de kunst is om in een goed op elkaar afgestemd ritme twee klokken te luiden. Het gaat bij dat luiden om de z.g. "vierkante slag". De kleine klok komt daarbij in harmonie tussen de slagen van de grote klok. De kleine klok moet een kwartslag na de grote klok komen.

Oorspronkelijk ging het Sint Thomasluiden dag en nacht door. Tegenwoordig mag er alleen van 's morgens 7 uur tot 's avonds 10 uur worden geluid. Overigens is er een tijd geweest dat de gemeente Heerenveen het luiden wilde verbieden. Men haalde op een bepaald moment zelfs de klepels uit de klokken. De Katlijkers bedachten echter steeds weer iets waardoor er toch geluid kon worden. Tegenwoordig stimuleert de gemeente Heerenveen de traditie door het geven van een subsidie.

De jaarlijkse Sint Thomasluiden - manifestatie, waarbij ervaren klokkenluiders, in traditionele kledij gestoken, de klokken prachtig op maat laten klinken.

In de periode van 21 tot en met 31 december vindt in Katlijk het traditionele Sint Thomasluiden plaats. Iedereen die dat wil kan de klokken luiden van 's morgens 7 uur tot 10 uur in de avond. Maar tijdens de door Plaatselijk Belang Katlijk georganiseerde Sint Thomasluiden - manifestatie is de eer aan de ervaren Katlijker klokkenluiders.Kijk ook eens op: https://www.facebook.com/100010734097586/videos/526543181046814/