info

Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang Katlijk is een belangenvereniging voor de inwoners van ons dorp.

Wat is nou precies onze rol?
Onze missie is iets betekenen voor het welzijn en woonplezier van de inwoners van het dorp en we zijn een spreekbuis richting organisaties en de gemeente als het gaat om lokale initiatieven of onderwerpen die ons bezighouden.
We pakken waar mogelijk vraagstukken op die het belang van de inwoners betreffen of verwijzen u, bij specifieke vraagstukken,  door naar de juiste instantie.
Er zijn korte lijnen met de gemeente om zaken te bespreken die leven onder onze dorpsgenoten. Daarnaast hebben we ook contact met diverse andere organisaties zoals Doarpshelp Ketlik/Mildaam en de Plaatselijke Belangen uit de omgeving.

Verder zijn er de jaarlijks terugkerende evenementen, waarvan het St. Thomasluiden en de midwintermarkt de bekendste zijn, tevens vindt er op 4 mei bij de Thomastsjerke een herdenkingsbijeenkomst plaats voor oorlogsslachtoffers.

De vereniging voor Plaatselijk Belang Katlijk heeft  een bestuur en ruim 200 leden.
Het bestuur vergadert, met uitzondering van de zomervakantie, maandelijks en in februari legt het bestuur in een algemene ledenvergadering verantwoording  af over  het afgelopen jaar.
De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.
Namens Plaatselijke Belang Katlijk werkt een toegewijde  redactie vier keer per jaar aan een dorpskrant, “de Raaptepper”.
Deze krant wordt onder de leden verspreid en bevat actualiteiten in en rond het dorp en verhalen over historie en dorpsgenoten.

Wilt u meer informatie over Plaatselijk Belang, lid worden of gewoon een vraag stellen,  dan kunt u terecht bij één van de bestuursleden. De contactgegevens vindt u op onze website: www.katlijk.nl .
 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Katlijk,

Harry Koenen (voorzitter)

Voor informatie over jaarvergaderingen en verslaggen: dossier jaarvergaderingen >>
 
Informatie over Doarphelp Ketlik/Mildaam Lees meer >>  

Voorzitter (roulerend):
Arjen Brandt
0513 - [nnb]


Penningmeester:
Hein Oosterhof


Secretaris:
Sijtie Huisman


Lid:

Elsbeth Kuperus
Jorrit Porte
Jos Boelhouwer