info

Klokkenstoel

Het is niet bekend wanneer precies de klokkenstoel bij de Thomastsjerke is geplaatst.

Staat overal de klokkenstoel op het kerkhof, in Katlijk is dat niet het geval. Oorspronkelijk stond de klokkenstoel in Katlijk ook op het kerkhof aan de noordzijde naast de kerk. Toen de klokkenstoel in 1930 moest worden vernieuwd is hij naar de huidige plek verplaatst, net buiten het kerkhof rondom de kerk. De reden was, dat het Sint Thomasluiden in vroeger jaren dag en nacht doorging. Er verzamelden zich destijds in de avond en ook 's nachts veel jongelui op het kerkhof en die hadden dan veel plezier. Voor veel Katlijkers was dit een doorn in het oog. Men vond het niet passend wat zich op het kerkhof afspeelde. Toen de klokkenstoel dan ook moest worden vervangen, werd deze, naar ieders tevredenheid, naast het kerkhof geplaatst. Men heeft niet altijd positief tegenover deze traditie gestaan. Zo werden op 22 dec. 1893 op last van het gemeentebestuur van Heerenveen de beide klepels verwijderd om het luiden tegen te gaan. Maar het volk hing er zolang twee boekweitslepers in en luidde er dapper op los. Tot 1943 hingen er twee klokken in de klokkenstoel, die in 1752 door Ciprianus Jansz. Crans te Amsterdam waren gegoten. Deze klokken keerden helaas niet uit de oorlog terug en werden in 1952 door twee andere vervangen, gegoten door Van Bergen te Heiligerlee. In 1979 klokkenstoel geheel vernieuwd.

De ene klok heeft als opschrift:  Op de tweede klok staat:

Ik ha hjir mar in klokkestoel, gjin toer.
Dochs galmje ik 't de fjilden oer.
Gjin libbensskipke leit goed fêst
as 't anker net yn Kristus rêst.   
1944 De dútskers binne kommen
Hja ha d' âld klok hjir nommen.
1952 Nou joech men my út mienskipssin.
'k Lied bliid myn lûd de himel yn.

Vertaling opschrift van de ene klok:  Vertaling opschrift op de tweede klok:

Ik heb hier slechts een klokkenstoel, geen toren
Toch galm ik 't de velden over:
Geen levensscheepje ligt goed vast
als 't anker niet in Christus rust.   
1944 De duitsers zijn gekomen
Zij hebben d' oude klok meegenomen.
1952 Nu gaf men mij uit gemeenschapszin.
'k Luid blij mijn geluid de hemel in.

In de klokkenstoel van Katlijk hangen de klokken (bes1 en des2) aan rechte luidassen met een luidstok en hebben een vliegende klepel. De klokken zijn daardoor beter te besturen.

In kerktorens hangen de klokken vaak aan een krukas met een luidwiel en hebben dan een vallende klepel.