info

Archief

Het kopje 'actueel' bevat mogelijk verrassend meer dan u zou verwachten!

De Katlijk website bevat momenteel 1067 pagina's waarvan maar liefst 1005 actualiteiten!

Voor een avontuur in de geschiedenis van Katlijk is zeker ook het boek "Katlijk door de eeuwen heen" zeer de moeite waard. Dit boek is in 2019 integraal op deze website gepubliceerd!

Ook kunt u op een reis door de tijd via allerhande nieuwtjes rondom en over Katlijk, beginnend vanaf 1732!

(Wanneer u in de grafiek klikt, gaat u naar het overzicht van de nieuwsartikelen van dat jaar)

Dorpsarchief

De webredactie is in contact met Plaatselijk Belang Katlijk om een dorpsarchief op te richten. Zo ver is het nog niet, maar de eerste stappen zijn ondertussen wel gezet!

Beheerder Eesger Toering van deze site is al sinds 2016 bezig om een platform te ontwikkelen om zijn familie geschiedenis in te structureren. Dat project werd al snel aangevuld met het idee om ook onze dorpshistorie te gaan ontsluiten toen hij "er achter kwam" dat zijn buurman (en voormalig website beheerder) Lammert Sloothaak de officieuze dorpsarchivaris van Katlijk bleek te zijn. Met zijn onverwachte overlijden in 2021 is het project ruim een jaar "in de ijskast" beland, maar  ondertussen is de koe weer bij de horens gevat: op dit moment wordt hard gewerkt om een 'genealogie database' op te bouwen van alle personen met "een link met Katlijk". Voor informatie wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de website allefriezen.nl. Verder is het plan om binnen redelijke tijd de techniek toe voegen om foto's aan het systeem toe te kunnen gaan voegen en de schat aan beeldmateriaal in het archief van Lammert in te gaan brengen in het platform!

Help mee!

Ook hebben een aantal personen een 'export' aangeleverd van hun familiedatabase welke digitaal beheerd worden in een genealogieprogramma als Aldfear of GensDataPro. Zo'n export wordt dan aangeleverd in het format 'GEDCOM'. 

Bent u ook met genealogie bezig en wonen/woonden er veel familieleden in Katlijk? Dan zou u enorm kunnen helpen door een export aan te leveren. Natuurlijk wordt er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en wordt de privacy van alle "levende personen" in uw database in acht genomen! Wanneer u uw stamboom nog "klassiek op papier" heeft uitgewerkt, dan is nu misschien wel hèt moment aangebroken om het te gaan digitaliseren? Ook dat kan!

Of heeft u iets met 'genealogie' en/of de historie van ons mooie dorp, u zou wellicht kunnen helpen!

Neem dan gerust eens contact op met Eesger Toering (Schoterlandsweg 51 Katlijk, )

Hieronder een impressie van de werkzaamheden tot nu toe:


Achternamen:
(geen)517
Hoekstra235
Heida205
de Jong175
Jongsma143
Bosma142
de Vries119
Brouwer113
Nijenhuis95
van der Honing84
Woudstra68
de Boer61
Talsma43
de Groot40
van den Akker35
Stoker34
Bakker34
Brandsma32
Haanstra32
Hospes31
Bloemhof31
de Haan30
Bergsma29
Mienstra28
Krekt27
Veenstra23
Hornstra22
Jansma20
van der Veen20
Reitsma20
Sytsema20
Hofstra20
Posthumus20
van der Meulen19
Bouma19
Beenen19
Bijker19
Pellikaan18
Foppes17
Tadema16
Kuiper16
Zoetendal15
Meibos15
Koopman15
van Houten14
Stuurhaan13
Kerkhof13
van der Molen13
van der Heide13
?13
De Jager13
Annema12
Post12
Koopmans12
Kramer12
Neef12
Toering11
Boersma11
Balstra11
Jelsma11
Oostra11
Oosterhof11
Mulder11
Huisman10
Dijkstra10
van Dijk10
van der Zwaag10
Siezenga10
Sloothaak10
Simons10
Brandinga10
Halbersma10
Schokker10
Waslander10
Bultstra9
Huizinga9
Bouman9
Hofma9
Pal 9
Kool van Heerens8
de Kroon8
Visser8
Koenen8
Verwer8
Faber8
Smit8
Looper8
Wouda8
Baltje8
Koen7
van der Brug7
Zwaagstra7
Schotanus7
Dam7
Westra7
Jonker7
van der Honing 6
Krikken6
Postma6
Volbeda6
Steltinga6
Peckelsen6
Anninga6
Zeilstra6
Wijnstra6
Zoet6
de Jong 6
van der Mei6
Verwer 6
Trinks6
Boltjes6
Kuipers6
Wijtsma6
Meester6
Tolsma5
Hoeve5
van Nijen5
Ponne5
Knobbe5
Meyer5
Bos5
Bouma 5
Wiegersma5
Kooistra5
van Teyen5
Hielkema5
Klooster5
van der Wal5
de Wal5
Kromhout5
Achternaam: (geen)


Achternaam: Heida
Achternaam: Hoekstra


Achternaam: de Jong