info
26-10-2020 

Kick off verkeerscommissie

Er is al enige tijd sprake van verkeersproblematiek in en rond Katlijk en onlangs zijn er metingen gehouden met betrekking tot frequentie en snelheid. Tevens is er een briefkaart actie gehouden waaruit bleek dat het verkeer erg onder de aandacht stond. Dit heeft geleid tot een positieve benadering vanaf de gemeente om het dorp verkeersvriendelijker te maken.

Daarop is gevraagd een commissie samen te stellen welke er inmiddels is en de belangen behartigt van het dorp. Deze commissie bestaat uit:
  • Robin Bos
  • Jan Mulder
  • Rik Visser (namens plaatselijk belang)
Maandag jongstleden is de eerste vergadering van start gegaan en hebben we afgesproken de bestaande dorpsvisies aan te houden met betrekking tot de onderwerpen.

In overleg met de gemeente zal worden besproken hoe we diverse zaken kunnen verbeteren c.q. opnieuw inrichten. Nadruk zal worden gelegd op de kruising Houtlaan / W.A. Nijenhuisweg en Breedsingel / Bisschoplaan / W.A. Nijenhuisweg. Daarbij de wegen Breedsingel, Bisschoplaan, Kerkelaan en W.A. Nijenhuisweg.

We houden een ieder op de hoogte via de website.

Mochten er nog zaken zijn welke aandacht behoeven dan horen we dat graag,

Groet,

Verkeerscommissie Katlijk
 Reactie's
20:12 14-12-2020
PB Katlijk (Katlijk)
Beste Pieter,
De verkeerswerkgroep heeft je reactie intussen op de agenda gezet, voor details en evt. overleg kun je contact opnemen met Rik Visser van het bestuur en de werkgroep. Bedankt voor je reactie.
19:10 26-10-2020
Pieter Neelis
Aandachtspunt wat mij betreft ook de T-spltsing Weversbuurt - Jan Jonkmanweg. Gaat vaak maar net goed. Oorzaak het slechte zicht, lage verkeersdrempels, niet aangeven van snelheid en vele agrarische (breed) verkeer.
Groetjes
 Reageer >>