info

Gastenboek

      1234567    
22:09 01-09-2017
Maurits Koenen (Katlijk)
Reactie via mail
De nieuwe site ziet er super uit!
Groet
Maurits Koenen
17:12 19-12-2010
Syts en Gerard Thijssen (Sneek)
Gastenboek Katlijk Homepage
Wij wensen alle Katlijkers, bekend en onbekend, goede kerstdagen en een voorspoedig 2011. De klokkenluiders alle sterkte toegewenst bij het Sint Thomasluiden! Geef de kwade geesten weer van katoen!
14:06 20-06-2010
Els ( )
Gastenboek Katlijk Homepage
In 1811 nam Hessel Jans uit Katlijk de achternaam Meibos aan. Hij is een voorouder van mij. Ik weet dat er nog altijd een plek in Katlijk is die de Meibos wordt genoemd. Mogelijk heeft Hessel Jans bij de Meibos gewoond. Het maak nieuwsgierig waarom de Meibos de Meibos wordt genoemd. Op internet kom ik een aantal gebruiken tegen. De takken werden gebruikt bij het 1 meifeest (nije Maaie), om het huis en kerk te versieren bij het trouwen dat vaak plaats vond in mei, de meiboom, jongens plaatsen een tak op de deur van het meisje waar ze graag mee wilden. Ook werd een tak op de nok van het huis geplaatst bij het bouwen van een huis. Maar waarom dan een speciale plek? Het kan ook zijn omdat er bijvoorbeeld meidoorns stonden. Als iemand meer weet over waaraan de Meibos zijn naam te danken heeft of over tradities die in mei plaatsvonden in Katlijk houd ik me van harte aanbevolen.
20:05 15-05-2010
i.m v/d veen (apeldoorn)
Gastenboek Katlijk Homepage
ik heet ingrid ik ben als kind vreoger in katlijk geweest dat is 51 jaar geleden . zou ik dat boek kunnen bestellen bij bedrijf of iest ik hoop dat het kan het lijk erg mooi om zo over een oud plaatje te weten alvast bedankt ingrid van der veen.
21:05 02-05-2010
els (niet bekend)
informtie over Gooitzen Bosma
Mogelijke kandidaten: 1) Geboorteakte Schoterland, 1874 Aangiftedatum 14 september 1874, akte nr. 293 Gooitzen Bosma, geboren 13 september 1874 Zoon van Anne Uilkes Bosma en Grietje Jans Baltje Wonende te Katlijk Huwelijksakte Schoterland, 1922 Man : Gooitzen Bosma, oud 47 jaar, geboren te Katlijk Ouders: Anne Uilkes Bosma en Grietje Jans Baltje Vrouw : Antje Meester, oud 20 jaar, geboren te Woudsend, gemeente Wymbritseradeel Ouders: Jacob Meester en Antje Atsma Datum : 9 maart 1922, akte nr. 17 Opm. : Met legitimatie van een kind 2) Geboorteakte Schoterland, 1884 Aangiftedatum 20 oktober 1884, akte nr. 315 Gooitzen Bosma, geboren 19 oktober 1884 Zoon van Lomme Uilkes Bosma en Imkjen Hendriks Nijenhuis Wonende te Katlijk Huwelijksakte Smallingerland, 1918 Man : Gooitzen Bosma, oud 33 jaar, geboren te Katlijk, gemeente Schoterland Ouders: Lomme Uilkes Bosma en Imkjen Hendriks Nijenhuis Vrouw : Trijntje Arendz, oud 41 jaar, geboren te Boornbergum Ouders: Johannes Petrus Arendz en Dettje van der Wal Datum : 11 mei 1918, akte nr. 33 Overlijdensakte Schoterland, 1932 Aangiftedatum 10 augustus 1932, akte nr. 101 Gooitzen Bosma, overleden 9 augustus 1932, 57 jaar, man Gehuwd 3) Geboorteakte Opsterland, 1891 Aangiftedatum 29 juni 1891, akte nr. 227 Gooitzen Bosma, geboren 27 juni 1891 Zoon van Kornelis Bosma en Antje Jelsma Huwelijksakte Opsterland, 1918 Man : Gooitzen Bosma, oud 26 jaar, geboren te Langezwaag Ouders: Kornelis Bosma en Antje Jelsma Vrouw : Trijntje Klaver, oud 21 jaar, geboren te Bovenknijpe, gemeente Schoterland Ouders: Jeep Klaver en Jeltje Merkuur Datum : 23 mei 1918, akte nr. 67
22:04 21-04-2010
Tjeabele Hoekstra (De Knipe) (De Knipe)
Gastenboek Katlijk Homepage
Reactie op de vraag van Popke Timmermans. De Gooitzen die hier voor in aanmerking kan komen is Gooitzen-Lommes Bosma, geb. 30-3-1884 te Katlijk? getrouwd 11-05-1918 met Trijntje-Johannes Arends. Gooitzen was werkman in Olteterp. Gooitzen en Trijntje hadden 2 dochters Imkje 1919 en Dettje 1920. De ouders van Gooitzen woonden waarschijnlijk aan de W.A.Nijenhuisweg no. 43.
17:04 19-04-2010
G. Varenkamp-Kuiper (Zwolle)
Oproep van Popke Timmmermans
mevrouw, mijnheer, via Internet zag ik een artikel met een oproep van Popke Timmerman uit Heerenveen. Hij is op dit moment bezig een uitgebreid artikel te schrijven over de molenaarsfamilie IJme Kuiper. De familie was molenaar op een windkorenmolen "De Volharding"in het Meer bij Heerenveen. Heel graag zou ik in het bezit komen van dit artikel. Ik ben nl de kleindochter van Matthijs Kuiper, molenaar op de Volharding. Mijn vader is in het molenaarshuis, wat nu nog staat bij het Meer, geboren. Zijn naam was Hendrik IJme Kuiper, geboren in 1916. Toen hij een kleine jongen was is het gezin verhuisd naar de Dracht, waar mijn grootouders een Melksalon zijn begonnen. Nu ik zelf ouder wordt begin ik meer interesse te krijgen voor mijn verleden.Mijn vader heeft destijds het afbreken van de molen nog gefotografeerd. Ik ben benieuwd of u mij informatie kunt geven. met vriendelijke groeten. G.Varenkamp-Kuiper. Anrijperdiep 38 8032 NP Zwolle tel 038 45292 04 b.g.varenkamp@planet.nl
17:04 19-04-2010
Gosé de Boer (niet bekend)
Gooitzen Bosma
Op de site van katlijk.nl zag ik een pdf file van herfts 2009 dat er gezocht werd naar Gooitzen Bosma. Wat wilt u weten van deze man? De Gooitzen Bosma die ik ken is in 1932 overleden. gr. Gosé
17:04 19-04-2010
Popke TImmermans (Heerenveen)
Gastenboek Katlijk Homepage
Oproep Popke Timmermans uit Heerenveen doet de volgende oproep: "Op het ogenblik ben ik bezig om een uitgebreid artikel te schrijven over de molenaarsfamilie IJme Kuiper (Heerenveen) en zijn opvolgers. Misschien weet u ook dat deze familie, een windkorenmolen "DE VOLHARDING" had in 't Meer. Uit een bron (de fam. Kuiper), heb ik gevonden dat een zekere GOOITZEN BOSMA, uit KETLIK, in 1923 de molen gekocht heeft van de Firma IJme Kuiper en Zonen, en doorverkocht heeft, aan de heren Winterink en Harms. Over deze persoon wil graag meer weten te komen. Helaas weet ik niet hoe. Ik hoop op deze manier wijzer te worden. Aan diverse familieleden van de familie Kuiper heb ik deze vraag voorgelegd. Zij konden mij niet verder helpen. Aan u allen alvast dank voor uw hulp." Mocht u de heer Timmermans kunnen helpen, mailt u uw informatie dan naar raaptepper@katlijk.nl
10:02 19-02-2010
Els (NL)
Gastenboek Katlijk Homepage
Aan het huis van Jippe Jelles de Jong en Trijntje de Vries was nog een huisje aangebouwd. Daar woonden voor de oorlog Eitske en Sietske (?) Wie weet de juiste voor- en achternamen?
11:02 12-02-2010
Koster (Lelystad)
Gastenboek Katlijk Homepage
Helemaal vergeten te schrijven dat ik via het zoeken naar de afstamming van de naam Rudmer op deze prachtige site terecht kwam. Mmmmmmm mijn hartje word warm van al dit moois dat hier is te lezen! Ik heb nooit in Friesland gewoond, wel in Den Haag, Laren,Krimpen a/d Ijssel, Parijs lelystad etc... Maar als het even kan voel ik me het prettigste als ik in de Friese Wouden rondreis. Het bloed kruipt dan toch waar het ooit vandaan is gekomen... Leuk dus al die ontdekkingen!! Dank.
10:02 12-02-2010
Koster (Lelystad)
Gastenboek Katlijk Homepage
Misschien hebben jullie iets aan deze info? Bontje Rudmer Huisman was gehuwd met Sijtze Pieters Kommers. Dat waren mijn overgrootouders! Mijn moeder heette ook Kommers, komend uit een Brabants geslacht was ik volkomen verrast door deze Friezin Rudmer.Zij trouwden in 1880 op 11 november.