Agenda

- ophalen oud papier:   27 maart en

24 april
                                

- 60+ Soos programma 2014/2015

Donderdag 12 maart om 14.00 uur:
excursie naar de Vlindertuin in Havelte

Woensdag 8 april om 14.00 uur:
Dhr. van der Veen uit Wolvega laat ons weer genieten van een prachtige natuurfilm.


Deze website wordt - namens Plaatselijk Belang - onderhouden door Kees Torenbeek.
U kunt uw informatie sturen naar het volgende e-mailadres: k.torenbeek@gmail.com

Weersverwachting
Katlijk
Weeronline.nl - Meer weer in Katlijkweeronline.nl Altijd jouw weer

-TOANIELFERIENING “DE TWA DOARPEN”

IN GEKKEHUS YN’t SIKEHUS


FREED   6 FEBRUWARIS 2015 (€ 8,-)

TIISDEI 10 FEBRUWARIS SPYLJE WY FOAR DE SOOS
FREED  13 FEBRUWARIS 2015 (€8,-) (EKSTRA FOARSTELLING)

SNEON 14 FEBRUWARIS 2015 (€ 8,-)

Lees meer >>>


Op dinsdag 13 januari 2015 van 19.30 -  22.00 uur organiseerde het waterschap een informatiebijeenkomst voor watergebiedsplan Tjonger. Doel van de bijeenkomst was om de streek te informeren over het concept ontwerp-watergebiedsplan.

Lees verder >>>


Een trotse Kim Jacobi vertelt: Dit weekend (10 en 11 januari) heb ik mijn internationale debuut in de dressuursport gemaakt op ICNN Drachten. Mijn paard Horses2fly Apres Minuit en ik wonnen in de afsluitende proef de 2e prijs!!


Dhr. Brandsma eigenaar van de Maeibosk heeft een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor aanpak van dit bos. Dit is sinds 50 jaar niet meer gebeurd. Het bos is sinds begin 19e eeuw in bezit van de familie Brandsma. Doel van de aanpak van het bos is dat er door lichtinval weer ruimte komt voor nieuwe begroeiing, waardoor het aantrekkelijker wordt voor vlinders, insecten en vooral vogels. Het perceel is in vier oppervlaktes verdeeld. Elk oppervlakte wordt om de drie jaar aangepakt om de natuur niet te veel te verstoren. Met behulp van opgetrommelde hulptroepen en spontante hulp van inwoners van Katlijk is er vandaag volop gesnoeid, versnipperd en gezaagd. Het resultaat mag er zeker zijn!

De opbrengst van het hout is voor de Thomastsjerke.
      
Klik hier voor fotogalerij


Onderhoudsplan Maeibosk

Maeibosk

Winterfoto van Herman Kruithof; zie fotogalerij

TwaDoarpen

KLIK HIER VOOR FOTOGALERIJ

Na afloop van de eerste speelavond werden drie spelers gehuldigd. Ymmie van Veen, Minke Bouwstra en dhr. van der Heide kregen een onderscheiding en een oorkonde. Dhr. Van der Heide voor 50 jaar betrokkenheid bij de toneelvereniging!