60+ Soos programma 2014/2015

Woensdag 11 februari om 14.00 uur: mevrouw Bartol uit Roden houdt een lezing met dia s over haar reizen naar Lapland.

Donderdag 12 maart om 14.00 uur:
excursie naar de Vlindertuin in Havelte

Woensdag 8 april om 14.00 uur:
Dhr. van der Veen uit Wolvega laat ons weer genieten van een prachtige natuurfilm.
Agenda

- ophalen oud papier:  30 januari en 27 februari
                                


Programma Plaatselijk Belang

- Jaarvergadering
   27 januari 2015 in de Thomastsjerke, onder andere met Doede Bleeker


Deze website wordt - namens Plaatselijk Belang - onderhouden door Kees Torenbeek.
U kunt uw informatie sturen naar het volgende e-mailadres: k.torenbeek@gmail.com

Weersverwachting
Katlijk
Weeronline.nl - Meer weer in Katlijkweeronline.nl Altijd jouw weer

Aardema Thuiszorg informeert ouderen en mantelzorgers over mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Lees verder >>>

-TOANIELFERIENING “DE TWA DOARPEN”

IN GEKKEHUS YN’t SIKEHUS


FREED   6 FEBRUWARIS 2015 (€ 8,-)

TIISDEI 10 FEBRUWARIS SPYLJE WY FOAR DE SOOS
FREED  13 FEBRUWARIS 2015 (€8,-) (EKSTRA FOARSTELLING)

SNEON 14 FEBRUWARIS 2015 (€ 8,-)

Lees meer >>>Op dinsdag 13 januari 2015 van 19.30 -  22.00 uur organiseerde het waterschap een informatiebijeenkomst voor watergebiedsplan Tjonger. Doel van de bijeenkomst was om de streek te informeren over het concept ontwerp-watergebiedsplan.

Lees verder >>>


Midwintermarkt Katlijk 27 december

Een trotse Kim Jacobi vertelt: Dit weekend (10 en 11 januari) heb ik mijn internationale debuut in de dressuursport gemaakt op ICNN Drachten. Mijn paard Horses2fly Apres Minuit en ik wonnen in de afsluitende proef de 2e prijs!!


PLAATSELIJK BELANG KATLIJK

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van onze ledenvergadering op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur (gewijzigd tijdstip) in de Thomastsjerke.


Agenda: lees verder >>>


Notulen jaarvergadering
 28-01-2014 >>>


TwaDoarpen

KLIK HIER VOOR FOTOGALERIJ

Onderhoudsplan Maeibosk

Dhr. Brandsma eigenaar van de Maeibosk heeft een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor aanpak van dit bos. Dit is sinds 50 jaar niet meer gebeurd. Het bos is sinds begin 19e eeuw in bezit van de familie Brandsma. Doel van de aanpak van het bos is dat er door lichtinval weer ruimte komt voor nieuwe begroeiing, waardoor het aantrekkelijker wordt voor vlinders, insecten en vooral vogels. Het perceel is in vier oppervlaktes verdeeld. Elk oppervlakte wordt om de drie jaar aangepakt om de natuur niet te veel te verstoren. Met behulp van opgetrommelde hulptroepen en spontante hulp van inwoners van Katlijk is er vandaag volop gesnoeid, versnipperd en gezaagd. Het resultaat mag er zeker zijn!

De opbrengst van het hout is voor de Thomastsjerke.
      
Klik hier voor fotogalerij